Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Mar 17, 2019

Johanna Palmér är VD på Östsvenska Handelskammaren. Hon berättar om sig själv, sina utmaningar i karriären och vägval i livet. Vi kommer in på vad som egentligen är riktigt viktigt, framgångsrikt ledarskap och vad som får Johanna riktigt arg.