Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Jan 27, 2019

Magnus Johansson drev sitt egna företag när hans fru plötsligt blev sjuk, så att hon inte kunde jobba mer. För att kunna fortsätta behövde Magnus öka försäljningen och samtidigt jobba mindre för att kunna ta hand om familjen. Hur gjorde han för att lyckas? Det berättar Magnus i detta avsnitt - hur man säljer mer till fler utan att jobba mer. Idag lär han ut denna strategi till andra i sina utbildningar. 

Du som är intresserad av Magnus utbildningar kolla in www.saljdriv.nu

Magnus bok hittar du här https://www.bokus.com/bok/9789198008500/forsaljning-myror-kan-fanga-elefanter/