Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Dec 23, 2018

Tomas och Magnus reflekterar över året som gått i det mest personliga avsnittet vi gjort.

Har vi stressat mycket?
Är man så fri som egenföretagare som alla säger?
Firar vi våra (och andras) framgångar tillräckligt mycket? 
Vad får vi energi av?
Kan man prestera bra även efter en dålig natt?
Hur har vi utvecklats personligen under detta år?
Tar vi för mycket för givet?

Lyssna så får du våra svar på dessa frågor. God Jul.