Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Dec 14, 2018

Vi pratar om nummer 11 av tidningen Affärsstaden, som har tema träning, hälsa och sport. Jenny Casimiro medverkar. Tomas Tränkner berättar även om sin marknadsföringsspaning för 2019.