Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Dec 24, 2015

Får småföretagare någon julledighet? Detta avsnitt handlar om hur man kan undvika stress inför julen, och om det finns en perfekt jul. Gunnel Ryner är gäst.