Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Sep 23, 2018

Vi träffar Günther Mårder, som ger sin åsikt om det politiska läget två veckor efter valet. Han tar upp de stora frågorna för företagare i Sverige och varför organisationen företagarna har vuxit så mycket.