Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Sep 9, 2018

Johan Kallblad ville egentligen bli rockmusiker men istället läste Industriell Ekonomi i Linköping. Han berättar fängslande om sina vägval i livet och hur det ledde fram till entreprenörskapet.