Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Dec 21, 2015

Släng problemglasögonen -starta en positiv revolution! Den VD och chef som lyckas med det får en organisation som slår alla konkurrenter, menar Gunnel Ryner, som gästar podden. Vi talar om kraften i att se styrkor i sig själv och andra, och bygga vidare på det.