Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Jul 15, 2018

Den är lika enkel som genialisk, det handlar om säljkartan - ett systematiskt sätt att jobba med sitt säljarbete. Inga CRM-system eller programvaror behövs, bara papper och penna, eller ett excelblad. Säljkartan är perfekt för dig som behöver struktur och driv i ditt säljarbete, och framförallt du som vill ha fler kunder. I detta avsnitt beskriver vi steg för steg hur säljkartan fungerar, ett enastående verktyg som alla som vill ha fler kunder borde prova. 

Läs även bloggen på www.entreprenorsdriv.se