Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Jul 8, 2018

Det handlar om hur vi själva skaffade kunder till våra företag. Tomas berättar om hur han byggde en publik och satsade på nätverkande. Magnus gjorde en marknadsundersökning och fick två kunder direkt. Vi pratar om värdet av säljkontakter och de tre viktigaste punkterna för att få kunder.

Läs bloggen på www.entreprenorsdriv.se