Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Jun 17, 2018

Hanna Rydman startade Joyvoice för fyra år sedan. Idag är de Sveriges största körverksamhet. Hon hittade kundernas passion och sin egen. Och när hon vågade släppa kontrollen började företaget växa på allvar.  Man måste hitta ett flyt och ha tur, säger Hanna. Och har du inte tur måste du f-n se till att du får tur.  Du måste hela tiden leta efter rätt människor. 

Läs även bloggposten och lite mer bonusmaterial på www.entreprenorsdriv.se