Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


May 22, 2018

Lyssna på moderata kommunpolitikern Niklas Borg, vice ordförande i Socialnämnden, vice orförande i Sankt Kors Fastighets AB och ledamot i Kommunstyrelsen. Han berättar om partiets företagarpolitik, viktiga valfrågor och en hel del annat.