Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


May 22, 2018

Lyssna på kommunpolitikern Jonas Andersson, ordförande i Sverigedemokraterna Linköping och gruppledare (SD). Han berättar om partiets företagarpolitik, viktiga valfrågor och en hel del annat.