Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


May 22, 2018

Lyssna på kommunpolitikern Jessica Eek, gruppledare för Vänsterpartiet i Linköping. Hon berättar om partiets företagarpolitik, viktiga valfrågor och en hel del annat.