Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


May 17, 2018

Vi är på Näringslivsmässan i Norrköping och träffar Johanna Ahlin på Forenom.

Avsnittet är sponsrat av Forenom.