Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


May 16, 2018

Vi är på Kompetensmässan i Norrköping och träffar Michael Weléen på Great Group och talar om konceptet Hear of Sales. 

Avsnittet är sponsrat av Great Group.