Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


May 14, 2018

Tidningen AffärsStaden nr 5, 2018, tar upp ämnet GDPR som börjar gälla den 25 maj. Vad är en personuppgift egentligen? Hur gör jag för att inte hamna i problem med GDPR. Detta pratar vi om i detta avsnitt samt en hel del annat som finns i tidningen. 

Avsnittets sponsor är www.koching.se