Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


May 6, 2018

PG Wettsjö är tillbaka och pratar om hur man får med sig personer som har en annan åsikt, Pilens Strategi. Det är en teknik som sol-och-vårare är experter på, men vi kan använda den på ett ärligt sätt. Det handlar om att lyssna och se den andra parten, som bygger gillande och förtroende. Lyssna och testa själv.