Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Nov 30, 2015

Att sälja till kommuner behöver inte vara svårt för småföretagare. I detta avsnitt diskuterar vi hur man kan göra och vad som gäller.