Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Apr 9, 2018

Gustav Fridolin gästade Linköping och då var podden Entreprenörsdriv där och frågade vad han och Miljöpartiet tycker om företagandet i Sverige. Tack för att du tog dig tid Gustav.