Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Nov 16, 2015

Företaget fick en rivstart som exjobbsförmedling. Men sen kom våren och uppdragen uteblev. Vad gör man då? Hör historien om hur Xamera tog sig vidare.