Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Feb 18, 2018

Pia Carlgren, näringslivsdirektör i Linköpings Kommun, summerar Näringslivsdagen 2018. Vi hör även några röster från deltagare.