Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Feb 18, 2018

Mats Olsson jobbar med global omvärldsanalys på Kairos Future, Vi pratar om framtidsspaning, globala trender och att förändra sig. Intervjun gjordes i samband med Näringslivsdagen 2018 i Linköping. 

www.kairosfuture.com