Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Feb 18, 2018

Giovanna Hilke driver företaget Hilkeindesign AB, ett inredningsföretag med webbbutik, butik, styling och eget varumärke. 

"Visionen om att starta upp något med harmoni, envishet och kärlek. Att sträva mot att kunderna kommer tillbaka, kanske bara för att säga hej - vi älskar våra kunder".

Vi träffar henne i samband med Näringslivsdagen i Linköping 2018.

www.hilkeindesign.se