Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Feb 11, 2018

Den vanligaste orsaken till att kunderna slutar köpa av dig är att du inte hör av dig. Vi pratar om att använda telefonen för att ringa till kunderna. Magnus H Johansson och Tomas Tränkner ger sina tips på hur man lyckas med telefonsamtal.