Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Feb 7, 2018

Linköpings Kommun satsar på dialog för att bättre bidra till företagens framgång. Vi möter Erik Åqvist som berättar om kommunens näringslivsarbete och Näringslivsdagen 2018, som hålls den 15 februari i Linköping. Kan det bo 250 000 personer i Linköping år 2038? Vad har jordbruket, kyrkan och lärosäten att göra med företagsutveckling? Varför det är väldigt attraktivt att driva bolag i Linköping? Allt detta pratar vi om i detta poddavsnitt. 

Mer info och anmälan till Näringslivsdagen 2018 hittar du här. https://eventregistrering.se/naringslivsdagen2018/index.php?mId=612