Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Jan 23, 2018

AffärsStaden är papperstidning i Östergötland som trots digitalisering växer. Vi träffar chefredaktören Peter Nordlander som berättar om tidningen, som har en upplaga på 12000 ex och delas utpå 150 platser i regionen. Tidningen skriver om det som driver regionen framåt. Vi pratar om innehållet i nummer 1, 2018. 

Avsnittet är gjort i samarbete med Affärsstaden media AB.

www.affarsstaden.se