Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Jan 7, 2018

Hur lyckas man som moderator på ett event? Behövs det en moderator? Sofie Gunnarsson är moderator på olika event. Hon berättar om sitt sätt att ta sig an ett moderatorsuppdrag, hur hon förbereder sig och genomför eventet som moderator. Det här avsnittet är intressant för dig som är moderator och dig som funderar på att anlita en moderator. 

www.foryouconsulting.se