Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Dec 17, 2017

Den 15 juni 2017 var Kristian Andersson med om en lunch i Jönköping som han kände att andra borde få uppleva. Så han startade LunchIn, ett lunchnätverk som idag har över 7000 medlemmar. Man kan kalla det LinkedIn live som idag finns på 50 orter i Sverige. Kristian berättar hur det startade och  visionen att vara 5 miljoner medlemmar om 5 år. Vi pratar om värdegrunder och varför LunchIn har vuxit så fort och är så uppskattat av de som deltagit. Kristian berättar även om den kommande Crowdfundingen för LunchIn, där alla kan bli delägare.