Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Dec 3, 2017

Du har förmodligen avsevärda tillgångar du inte tänker på, de immateriella. Genom att registrera varumärken och patent skyddas dessa tillgångar. Markus Dahlberg på PRV ger goda råd om varumärken och immateriella tillgångar. Detta är ett avsnitt som väcker tankar för alla företagare som funderar på att expandera sin verksamhet. 

www.prv.se