Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Nov 20, 2017

Det går otroligt bra för Östergötland, säger Andreas Capilla som är Regionutvecklingsdirektör. Vi pratar om hur Östergötland har lyckats med innovation och företagande, och varför det går så bra. Men det finns också utmaningar som handlar om kompetensförsörjning. Det här är ett avsnitt för dig som gillar regional utveckling.

www.regionostergotland.se