Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Nov 12, 2017

Mia Gyllenhammar är VD och ägare till lödningsföretaget Dreisen. En resa från beteendevetenskap till teknikintresse. Vi pratar om att ge sig in på något nytt, att hantera olikheter på arbetsplatsen och balans i livet. Mia delar med sig av flera metoder för att hantera olika situationer inom ledarskap, företagande och försäljning.

www.dreisen.se