Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Nov 5, 2017

Sociala medier och massmedier erbjuder stora möjligheter för ett företag och organisationer att synas. Men det finns fallgropar. Jörgen Rundgren och Carl Selling har skrivit boken Mediehjälpen, en guide till sociala medier och massmedia. Författarna är veteraner inom kommunikation och vi samtalar kring hur boken kom till, några tips ur boken och hur de själva jobbar med att göra reklam för boken.  

Här kan du beställa boken till specialpris: http://adderakommunikation.se/bok/