Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Sep 17, 2017

Vi möter den digitala innovatören Elia Mörling. Född och uppväxt i Egypten och pionjär inom digital marknadsföring i Stockholm, är han numera idéjagare i Linköping. Betydelsen av kultur och att omge sig med oliktänkande människor stimulerar hans idéarbete.  Vi pratar om öppen innovation och tribal marknadsföring. Lyssna på vårt visionära samtal om innovation och marknadsföring, i gränslandet mellan teknik och människa.

www.ideahunt.io