Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Jul 16, 2017

Om du är glad och optimistisk så säljer du mer. Vi pratar om betydelsen av rätt sinnesstämning på jobbet. Att vara glad smittar av sig till kollegor och kunder. Det resulterar i bättre relationer och bättre affärer. Vi tipsar om vad man kan göra för att komma i rätt sinnesstämning, och Magnus berättar en historia om bemötande i Frankrike.