Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Jan 22, 2017

Patrik Holm på företaget HiQ ligger bakom betalningstjänsten Swish. Vi talar om vad som krävs för digital framgång - affärsmässigt, användarvänligt och teknikbyggande.