Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Jan 21, 2017

Stefan Holmlid är designforskare på Linköpings Universitet. Vi pratar om hur design och designkompetens kan användas för att förbättra system och tjänster, genom att sätta människan i centrum. Intressanta paralleller med modern marknadsföring.

Läs mer om Stefan Holmlid.