Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Jan 21, 2017

Näringslivsdagen 2017 i Linköping- Ashkan Fardost forskar på hur teknologi och digitalisering påverkar branscher, samhället och mänskligt beteende.

http://ashkan.io