Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Nov 29, 2016

Carolina Neurath är ekonomijournalist på Svenska Dagbladet. Hon drivs av att skrapa på ytan hos företag och se vad som finns under. Hon är även författare till fyra böcker. Vi talar om fartblindhet och företagskultur.