Preview Mode Links will not work in preview mode

Entreprenörsdriv


Nov 29, 2016

Vi träffar Per Johansson och Christian Ahlgren på Experis och talar om Human Age. Idag är tillgången på rätt kompetens i företaget en överlevnadsfråga.

Stora Styrelsedagen 2016 i Linköping.